Bola som nakúpiť slnečnicové semienka pre spevavé vtáčatá a jablká pre drozdíkov. Nelúpanú slnečnicu pre sýkorky a brhlíkov, aj lúpanú v Lidli pre vrabčeky. Nakrájala som jabĺčka na kúsky, zobrala aj pár orechov pre veveričky a poroznášala popod kríčky. Za pár minút už všetci drozdíci okupovali svoje jabĺčka. Najbližšie dni a noci budú pre vtáčiky kritické, je zima, fúka, hmyz je pozaliezaný, semienka tráv už sú pozobkané. Drobné vtáčatá potrebujú nájsť dosť potravy, aby mali dostatok energie na prežitie.